Kontaktné info


Adresa kancelárie pre osobnú návštevu:
ISTOTA PS, a.s.,
Sabinovská 3/B,
82102 Bratislava

Poštová adresa:
ISTOTA PS, a.s.,
Ul. 29. Augusta 2263/11,
81109 Bratislava

Mobil:  +421 (905) 818 574
Mobil:  +421 (948) 033 942
Tel.:    +421 (2) 434 22 012
E-mail: istota@istotaps.sk
Web.:   www.istotaps.sk

ISTOTA PS, a.s. spolupracuje s najvýz- namnejšími pohrebnými spoločnosťami.

Registrovaná obchodným registrom Obvodného súdu Bratislava I.
V odd. SA vo vložke číslo: 867/B
Koncesná listina č.: OŽP-A/2008/42502-2
Reg. č.: 102-16076
IČO: 31 397 646

Vážená pani, vážený pán,


dovoľujeme si Vám predstaviť program „Dôstojnosť v osude“, ktorý pripravila ISTOTA PS, a.s., v spolupráci s pohrebnými spoločnosťami na Slovensku. Tento program je určený predovšetkým tým, ktorí sa zamýšľajú nad svojím osudom a chcú aktívne ovplyvniť priebeh svojej poslednej rozlúčky.

Naša spoločnosť nadväzuje na tradíciu, ktorá existuje vo všetkých vyspelých spoločnostiach na svete. Nadväzuje na tradíciu, ktorá bola živá na našom území za prvej republiky a ktorú využili i mnohí Vaši rodičia. Cieľom programu „Dôstojnosť v osude“ je umožniť Vám predplatenie si výdavkov spojených s Vašou poslednou cestou životom. Okrem pohrebu alebo kremácie to môže byť aj predplatenie si pomníka. Platí sa jednorazovo, pričom sumu je možné kedykoľvek navýšiť.

Peniaze slúžia na predplatenie výdavkov spojených s pohrebom, pričom nie je potrebné dedičské konanie. Na základe Vášho potvrdenia, ktoré Vami určený vystrojiteľ pohrebu priamo doručí pohrebníctvu, toto pohrebníctvo vykoná činnosti spojené s Vašou poslednou rozlúčkou. Prostredníctvom programu „Dôstojnosť v osude“ sa Vy i Vaši príbuzní vyhnete finančným i organizačným problémom pri vykonávaní činnosti spojených s poslednou rozlúčkou.

Každý účastník programu dostane od ISTOTY PS, a.s. každoročne finančný príspevok k svojej platbe, ktorý slúži na vyrovnanie nákladov spojených so všeobecným rastom cien.

Zúčastnením sa programu „Dôstojnosť v osude“ získate istotu, že nebudete nikomu na obtiaž a Vaša rozlúčka bude mať dôstojný priebeh.


   Ing. Zdena Uhlárová   
riaditeľka ISTOTA PS, a.s.