Kontaktné info


Adresa kancelárie pre osobnú návštevu:
ISTOTA PS, a.s.,
Sabinovská 3/B,
82102 Bratislava

Poštová adresa:
ISTOTA PS, a.s.,
Ul. 29. Augusta 2263/11,
81109 Bratislava

Mobil:  +421 (905) 818 574
Mobil:  +421 (948) 033 942
Tel.:    +421 (2) 434 22 012
E-mail: istota@istotaps.sk
Web.:   www.istotaps.sk

ISTOTA PS, a.s. spolupracuje s najvýz- namnejšími pohrebnými spoločnosťami.

Registrovaná obchodným registrom Obvodného súdu Bratislava I.
V odd. SA vo vložke číslo: 867/B
Koncesná listina č.: OŽP-A/2008/42502-2
Reg. č.: 102-16076
IČO: 31 397 646

POMOC:

  • Príbuzným či priateľom pri organizovaní, zabezpečovaní a financovaní Vašej poslednej cesty životom
  • Pri ochrane pred zlodejmi, ktorí sa neštítia okrádať starých ľudí o ich posledné úspory

ISTOTU:

  • Dôstojnej rozlúčky podľa Vášho želania
  • Že za Vaše peniaze Vám bude vystrojená rozlúčka za sumu, pre ktorú sa rozhodnete Vy
  • Okamžitej platby za Vaše pohrebné výdavky
  • Finančného príspevku k Vašej platbe za každý celý ukončený kalendárny rok.

PLATBY:

  • Výška platby je stanovená podľa Vašich predstáv a objednaných služieb
  • Sumu môžete kedykoľvek zvýšiť.
  • Ročná informácia o náraste Vašej platby o finančný príspevok od ISTOTY PS, a.s., ktorý slúži na vyrovnanie inflácie a nárastu cien za pohrebné služby.