Kontaktné info


Adresa kancelárie pre osobnú návštevu:
ISTOTA PS, a.s.,
Sabinovská 3/B,
82102 Bratislava

Poštová adresa:
ISTOTA PS, a.s.,
Ul. 29. Augusta 2263/11,
81109 Bratislava

Mobil:  +421 (905) 818 574
Mobil:  +421 (948) 033 942
Tel.:    +421 (2) 434 22 012
E-mail: istota@istotaps.sk
Web.:   www.istotaps.sk

ISTOTA PS, a.s. spolupracuje s najvýz- namnejšími pohrebnými spoločnosťami.

Registrovaná obchodným registrom Obvodného súdu Bratislava I.
V odd. SA vo vložke číslo: 867/B
Koncesná listina č.: OŽP-A/2008/42502-2
Reg. č.: 102-16076
IČO: 31 397 646

Kontaktný formulár